Lean procesverbetering


Lean procesverbeteringBegin bij de klant

Wat is echt nodig om de klant (of andere belanghebbenden) van dienst te zijn en wat gebeurt alleen omdat men dat zo gewend is? Verplaats je daarbij in de schoenen van de klant. Klantreizen kunnen daarbij helpen. Maar vergeet ook niet om het je klant zelf te vragen! Soms zijn diensten eigenlijk helemaal overbodig geworden. Of is de eigen organisatie niet meer de meest logische plek voor de klant om deze dienst te verlenen.

Sneller en beter

Dienstverlening verbeter je niet alleen met de juiste informatie op de juiste plek, maar ook door wat je met de informatie doet. Wij kijken daarom kritisch naar nut en noodzaak van uit te vragen informatie bij de klant. Wie moet daar vervolgens allemaal iets van moet vinden en welke conclusies daarbij moeten worden vastgelegd?

Door de processen terug te brengen tot de kern verbeter je de dienstverlening, maar ook de efficiency ervan. Daarnaast helpt het bij een snelle introductie van zaakgericht werken. Alle complexiteit die uit het proces is gehaald, hoeft immers ook niet te worden vertaald naar systemen.